dcresources logo

Par mums

Sadarbība

Mēs uzskatām, ka labākie risinājumi un rezultāti tiek sasniegti, ņemot vērā visus aspektus - gan biznesa partneru, gan darbinieku.

Integritāte

Ievērojot labu praksi, mēs visos aspektos rīkojamies ar cieņu un caurskatāmību, ievērojot attiecīgos noteikumus.

Jauninājumi

Mēs cenšamies ieviest jauninājumus mūsu darbības jomās, aktīvi piedaloties debatēs un paplašinot savu redzējumu, meklējot jaunus virzienus.

Izaugsme

Mēs uzskatām, ka izaugsme ir līdzsvara rezultāts organizācijā, un tādēļ tā ir jālolo, lai panāktu progresu!

Sinerģijas

Mēs izmantojam mūsu vēsturi un pieredzi dažādajās kompetences jomās, lai starp tām izveidotu sinerģiju.

Atjaunojamība

Zaļākai un ilgtspējīgākai nākotnei ir augsta prioritāte, un mēs cenšamies atrast labākos veidus, kā pārstrādāt un reģenerēt materiālus nozarē.